Koti-Medi
OTA YHTEYTTÄ 09679438

Kotihoito ja vanhusten asumispalvelut ovat taantumat kestäviä toimialoja, joilla on varma tasainen kassavirta. Näitä yksityistetään nyt vauhdilla. Osakkeemme noteerataan osakeannin jälkeen Privanet Oy:n Invesdor listalla.

 


Tarinamme

Koti-Medi Oy on Helsingissä vuonna 2007 perustettu kotisairaanhoito- ja hoivapalvelualan yritys, joka toimii koko pääkaupunkiseudulla. Yrityksen sielu ja perustaja on SH (AMK) Maritel Kurittu.
Maritelilla on 17v. kokemus sairaanhoidosta ja hänellä on aiempaa kokemusta myös kotisairaanhoidosta Englannista. Hän toimi Lontoossa v. 2003-2006 Medihome Ltd nimisessä yrityksessä päivätyönsä ohella. Päätyönsä hän teki Royal Marsden (Surrey Branch) sairaalan syöpäosastolla.
Koti-Medi Oy:n seuraava askel on avata Vihtiin 2015-2016 Suomen ensimmäinen joukkorahoitteinen hoivakoti nimeltään Lyhtykoti. Nimi Lyhtykoti tulee Maritelin pitkäaikaisen idolin ja roolimallin, nykymuotoisen sairaanhoidon kehittäjän Florence Nightingalen lempinimestä ”The Lady with the Lamp”.
Hoivakoteja on tulevaisuudessa tarkoitus sekä ostaa ja perustaa pääkaupunkiseudulle joukkorahoituksella useampiakin. Pyrkimyksenämme on laajentaa toiminta kattamaan Suomen suurimmat kaupungit seuraavan viiden vuoden aikana.
Hoivakodin asukaspaikkoja tarjotaan normaaliin tapaan kaikille halukkaille pääkaupunkiseudun kunnat mukaan lukien. Itse oman hoitopaikkansa maksavien asiakkaiden osalta Koti-Medi Oy:n osakkaalla (tai hänen määräämällään henkilöllä) on ensisijainen oikeus tällaiseen vapautuvaan asukaspaikkaan Lyhtykodissa.